17. decembar 2004.

u povodu sankcija prema RS-u zbog opstrukcije Dejtonskog sporazuma

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je ukidanje Republike Srpske jedina adekvatna sankcija zbog opstrukcije provedbe Dejtonskog sporazuma, te smatra pogrešnim prijetnje Visokog predstavnika da će preporučiti otkazivanje ulaska BiH u Partnerstvo za mir ukoliko RS ne ispuni nametnute obaveze.

Građani Bosne i Hercegovine ne smiju biti taoci Karadžićevih saveznika, i ukoliko se namjerava i dalje produžavati apsurdno postojanje Republike Srpske, neophodno je zabraniti djelovanje SDS-a i PDP-a, kao jedine logične mjere nakon zabrane ulaska njihovih funkcionera u Ameriku, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.