17. novembar 2004.

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića načelniku Jasminu Imamoviću za hitno postavljenje uklonjenih usporivača brzine

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je zahtjev načelniku Jasminu Imamoviću za hitno postavljanje usporivača brzine koji su uklonjeni zbog rekonstrukcije saobraćajnica. Pogibija građanke u subotu na raskrsnici ulica Fadila Jahića Španca i Rudarske ulice, kao i   saobraćajna nesreća dva dana ranije na istom mjestu, kada je teško povrijeđena građanka, rezultat je nemarnosti i neodgovornost odgovornih lica u Opštini, obzirom da se nesreće nisu događale dok su na navedenoj raskrsnici bili postavljeni usporivači brzine.

Od načelnika Imamovića je zatražen odgovor – ko je dao nalog za rekonstrukciju ceste na navedenoj lokaciji i ko je odgovoran što na istom mjestu nakon rekonstrukcije puta – nisu ponovo ugrađeni usporivači brzine.