10. novembar 2004.

u povodu štrajka glađu radnika “Livnice čelika” Tuzla

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva premijera Bajazita Jašarevića da u povodu štrajka glađu radnika “Livnice čelika” Tuzla, odmah poduzme sve potrebne mjere kako bi Vlada Tuzlanskog kantona ispoštovala zahtjeve Sindikata i dostavila odgovore sa prijedlozima konkretnih mjera u cilju zaštite radničkih prava.

Vlada Tuzlanskog kantona je obavezna hitno reagovati, jer je Sindikat radnika “Livnice čelika” pokrenuo zahtjev za raskid Ugovora o prodaji kapitala zbog neispunjenja ugovorenih obaveza prema radnicima, što je konstatovano i od strane Revizora koji je izvršio istragu na osnovu zahtjeva Kantonalne agencije za privatizaciju.