19. septembar 2010.

u povodu skandaloznog vođenja političkog suđenja Mirnesu Ajanoviću  u cilju odmazde zbog razotkrivanja odgovornosti Stranke za BiH i SDA za dvadesetogodišnje teroriziranje građana

Aktivnosti CIK-a u slučaju pokušaja sprečavanja prava kandidata za državni Parlament Mirnesa Ajanovića, na slobodu izražavanja od strane BHT-a, ukazuju na skandalozni politički postupak odmazde prema Mirnesu Ajanoviću, koji je ukazao na brutalan odnos Stranke za BiH i SDA prema penzionerima, nezaposlenim, radnicima bez plata i boračkoj populaciji. Sumnja u zloupotrebu položaja predstavnika CIK-a ogleda se u okolnosti da je donesen zaključak, bez ikakvih činjenica, da postoji osnovana sumnja da je Mirnes kriv, iako je dva dana kasnije određena usmena rasprava kako bi se tek utvrdilo da li uopšte ima kršenja izbornih pravila. Svi građani su vidjeli da su novinari BHT-a demonstrirali oholost i privatizaciju BHT-a, na način da su naređivali i isključivanje mikrofona Mirnesu Ajanoviću u debatnoj emisiji i evidentno je da se  namjerava politički suditi Mirnesu Ajanoviću, kako bi se pokušala zaštititi politička banda koja 20 godina terorizira građane BiH.