21. septembar 2010.

u povodu otvorene istrage od strane Regulatorne agencije za komunikacije protiv BHT 1, zbog kršenja prava kandidata BOSS-a za državni Parlament Mirnesa Ajanovića na slobodu izražavanja u debatnoj emisiji

Regulatorna agencija za komunikacije BiH svojim dopisom od 20.09.2010. godine, broj: 04-29-3030-3/10, obavijestila je BOSS i Mirnesa Ajanovića da je otvorila istragu protiv BHT 1, zbog toga što su novinari Danijela Domazet i Benjamin Butković u debatnoj emisiji od 13.09.2010. godine onemogućavali slobodu izražavanja Mirnesu Ajanoviću, kandidatu BOSS-a za državni Parlament, kršeći Zakon o javnom RTV Servisu, Izborni zakon BiH i Zakon o komunikacijama BiH. Istraga RAK-a će se provesti i zbog ponovljenog kršenja zakona, jer je BHT 1 u Dnevniku od 14.09.2010. godine prekršila opšteprihvaćene standarde ponašanja, pravičnosti, tačnosti i nepristrasnosti, diskriminirajući Mirnesa Ajanovića vulgarnim klevetničkim napadom, obmanjujući javnost da je sprječavao novinare u radu i da je vrijeđao druge goste u debatnoj emisiji. Shodno pravilima RAK-a za RTV je predviđena kazna do 50.000 KM.