20. oktobar 2010.

u povodu obaveze procesuiranja sudija koji pristranim odlučivanjem ruše ugled pravosuđa BiH

Ignorisanje zahtjeva Tužilaštva BiH za obustavljanje sudskih aktivnosti u jablaničkom “Granitu” do okončanja krivične istrage protiv više lica koja su osumnjičena za krivična djela organizovanog kriminala i višemilionskih šteta po državnu imovinu, obavezuje Tužilaštvo BiH na provođenje istrage i protiv postupajućih sudija, za koje se može smatrati da su saučesnici u izvršenju krivičnih djela. Naredba Suda za brutalnu zloupotrebu Policije protiv gladnih radnika, a u svrhe zaštite kriminalnih lica koja su po navodima Tužilaštva BiH oštetila državnu imovinu, jasno ukazuje da se konačno moraju procesuirati sudije koje zloupotrebom položaja i pristranim odlučivanjem ruše ugled pravosuđa BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.