22. oktobar 2010.

u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv predsjednice i članova CIK-a,  te odgovornih sudija Apelacionog odjela Suda BiH i drugih lica, zbog osnovane sumnje u saučesništvo u krivičnim djelima izborne prevare, povrede slobode odlučivanja birača i zloupotrebe položaja

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića je Tužilaštvu BiH dostavio krivičnu prijavu protiv predsjednice i članova Centralne izborne komisije, te odgovornih sudija Apelacionog odjela Suda BiH i drugih lica, zbog osnovane sumnje za saučesništvo u krivičnim djelima izborne prevare, povrede slobode odlučivanja birača i zloupotrebe položaja iz članova 177., 195., 196, 198. i 383. KZ FBiH i članova 151., 152., 154., 155., 238. i 250 KZ BiH, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina za udruženo djelovanje. U krivičnoj prijavi istaknuto je, između ostalog, da neshvatljivo insistiranje CIK-a za ispunjenjem samo formalnih uslova za objavu konačnih izbornih rezultata, te brutalno ignorisanje činjenica o nevalidnosti izbora zbog pola miliona nevažećih listića od samo milion i po birača, te ignorisanje činjenica o brojnim dokazima izborne prevare koji su prezentirani u sredstvima informisanja, kao i ignorisanje činjenica o kršenju izbornih pravila i krivičnim djelima izvršenim tokom procesa glasanja koje su CIK-u dostavljene od strane opozicionih stranaka – dokazuje da su članovi Centralne izborne komisije – ili osobe koje su potpuno nesposobne za racionalno rasuđivanje ili se radi o osobama koje su ogrezle u kriminalnim djelima izborne prevare u cilju služenja vladajućim strankama.