24. mart 2004.

u povodu aktivnosti Opštinskog odbora BOSS-a Bugojno

BOSS-Bosanska stranka obavještava javnost da je juče u Bugojnu održan sastanak Opštinskog odbora BOSS-a, na kojem je prezentiran Izvještaj o radu BOSS-a za period 2002.-2004. godina, te izvršen izbor novog rukovodstva Odbora.

Za predsjednika Opštinskog odbora BOSS-a izabran je Namir Haračić, potpredsjednik je Goran Bijelić, do je za sekretara je izabran Ekrem Hodžić.

Opštinski odbor BOSS-a je stare i nove članove BOSS-a informisao o širenju infrastrukture stranke na području Opštine Bugojno, te o pripremama BOSS-a za predstojeće Opštinske izbore.