26. mart 2004.

u povodu nastavka etničkog čišćenja Republike Srpske otpuštanjem Bošnjaka iz Policije RS-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je izrazio ogorčenje nad činjenicom da se visoki predstavnik oglušio o javne pozive BOSS-a da se zaustavi kontinuirana marginalizacija Bošnjaka u RS-u, što je od strane SDS-a očigledno shvaćeno kao prešutno odobrenje za nastavak etničkog čišćenja – i putem otpuštanja Bošnjaka iz Policije RS-a.

Predsjednik BOSS-a zahtijeva od Vijeća ministara BiH, da putem nadležnih bh. institucija pokrene procesuiranje i smjenu ministra unutrašnjih poslova i svih načelnika centara javne bezbjednosti RS-a, koji su direktno odgovorni što se proces otpuštanja viška policajaca u RS-u zloupotrebljava – kako bi se masovnim otpuštanjem bošnjačkih povratnika iz Policije RS-a dodatno minimizirali Bošnjaci, koji su u RS-u već obespravljeni enormnim kršenjem ljudskih prava.