25. juni 2005.

u povodu usvojene Rezolucije o Srebrenici od strane američkog Senata

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je jednoglasno usvojena američka Rezolucija o genocidu u Srebrenici i cijeloj BiH – jasna poruka najjače svjetske sile da svi zločinci moraju biti kažnjeni i da će Amerika istinski nastaviti braniti nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Sramno je za Bosnu i Hercegovinu da članovi Predsjedništva, smatraju prioritetnim problemom raspravu o prihvaćenoj ostavci Mladena Ivanića, a kao najviši državni organ nisu ni pokušali staviti na dnevni red Predsjedništva ili Parlamentrane skupštine                  BiH – Inicijativu o rezoluciji o genocidu u Srebrenici i BiH koju je dostavio BOSS, čime su u potpunosti zanemarili aktivnosti američkog Senata i Vijeća Evrope koje su presudne za budućnost Bosne i Hercegovine.