25. oktobar 2010.

u povodu novih činjenica koje dokazuju sumnju da su članovi Centralne izborne komisije saučesnici u izvršenju krivičnog djela Izborna prevara

Odluka CIK-a o odbijanju zahtjevu BOSS-a za ponovno brojanje glasačkih listića, zbog nedostavljanja dokaza, citiramo: “koji bi dokazao da su glasački listići na kojima se pojavljuje BOSS proglašavani nevažećim”, dokazuje sumnju da su članovi Centralne izborne komisije saučesnici u izvršenju krivičnog djela Izborna prevara. Naime, i pored činjenice da je na vrijeme dostavljen zakonit zahtjev BOSS-a za uvid u nevažeće glasačke listiće, kako bi se moglo odrediti koliko je procentualno listića na kojima je glasano za BOSS proglašeno nevažećim,  predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić nije dozvolila uvid u nevažeće listiće, a odbija se zahtjev za ponovno prebrojavanje uz obrazloženje da nisu dostavljeni dokazi, iako se dokazi mogu obezbijediti samo po odobrenju Centralne izborne komisije, koja je u posjedu tih dokaza, a koje krije od političkih stranaka i javnosti.