26. septembar 2010.

u povodu jednog od bezbroj primjera, koliko su vladajuće stranke, posebno Stranke za BiH i SDA – štetne po državu i građane

Ugrožavanje interesa boračke populacije pred Sudom u Strazburu, jedan je od brojnih dokaza štetnog djelovanja Stranke za BiH i SDA, pored pokradenih više milijardi maraka u koaliciji sa SDP-om, BPS-om i drugim slugama vlasti. Iako je zakonom predlagača Mirnesa Ajanovića zabranjeno vraćanje vojnih stanova agresorskim oficirima, slučaj Đokić dokazuje brutalnu nesposobnost SDA i Stranke za BiH, ali i sasvim moguću izdaju boraca kako bi se nastavilo nagrađivanje oficira koji su služeći Miloševiću pokušali ubiti BiH. Zakon Mirnesa Ajanovića kojim je spašeno oko milijardu KM usvojen je na osnovama presuda Suda za ljudska prava u Strazburu, kojim je definisano pravo oduzimanja stanova licima koja su prešla u službu vojske druge države. Strazburska Presuda u predmetu James i ostali iz 1986. godine dokazuje da je pravno nemoguće izgubiti sudski spor i jasno je da su borci ponovo prodani. Jedni izlaz je glasanje protiv političke bande i njihovih satelita.