27. oktobar 2005.

u povodu otvorenog poziva visokom predstavniku za produženje mandata međunarodnom tužitelju Džonu Mekneru

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je u povodu najave odlaska šefa Posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, uputio otvoreni poziv visokom predstavniku da u skladu sa ovlastima imenovanja međunarodnih tužilaca i sudija zatraži produženje mandata međunarodnom tužitelju Džonu Mekneru.

Obzirom na evidentno kriminalizirano pravosuđe u BiH, koje je u gorem stanju nakon provedene reforme sa previsokim platama, uvaženi tužilac Mekner je zajedno sa svojim kolegama međunarodnim tužiteljima i sudijama – davao građanima sigurnost i nadu da će pravosudni sistem spriječiti izrazito divljanje korumpiranih političara i mafije, što dodatno obavezuje visokog predstavnika da pokuša obezbijediti ostanak Džona Meknera u Bosni i Hercegovini.

Kampanja BOSS-a pod nazivom “Pravda za sve”, koja je pokrenuta u cilju dokazivanja da je reforma pravosuđa rezultirala većim kršenjem prava građana od strane domaćih tužilaca i sudija, sa konkretnim dokazima i imenovanjem nosioca zaštite organizovanog kriminala i korupcije, te činjenice koje je BOSS prezentirao o sudijama Goranu Neziroviću, Smiljani Lekić, Huriji Sarajlić, kao i činjenice koje će se javnosti prezentirati o sudijama Vrhovnog suda Federacije BiH Peri Zeliću, Hajrudinu Hajdareviću itd, dokazaće da je američki ambasador Ričard Sklar s razlogom upozorio da su, citiramo: “Sudije i tužioci u BiH više u službi mafije i pokvarenih političara, nego u službi građana”.