29. avgust 2004.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH za obezbjeđenje redovnog uplaćivanja sredstava za beneficirani radni staž u Federalni zavod PIO/MIO

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, shodno zahtjevu Udruženja penzionera/umirovljenika – zatražio je da Vlada FBiH hitno poslanicima dostavi odgovor – da li se sredstva na ime beneficiranih penzija redovno uplaćuju u korist Fonda PIO/MIO.

Ukoliko federalna Vlada nije izvršavala svoje obaveze, premijer Hadžipašić je dužan odmah naložiti rebalans budžeta FBiH, u cilju obezbjeđenja sredstava za beneficirani radni staž i beneficirane penzije, kako bi se Federalnom zavodu PIO/MIO redovno podmirivali rashodi po osnovu beneficiranog radnog staža, i izbjegao udar na visinu redovnih penzija, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.