03. novembar 2004.

u povodu namjere premijera RS Dragana Mikerevića da ugrozi status penzionera u Federaciji

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u povodu namjere premijera RS-a Dragana Mikerevića da problem penzionera rješava opterećenjem PIO fonda Federacije, zbog čega postoji opasnost da penzije u Federaciji budu izrazito smanjene – dostavio je u parlamentarnu proceduru zahtjev da se na sljedećoj sjednici federalnog Parlamenta u dnevni red uvrsti Odluka o obavezi Vlade FBiH da djeluje isključivo u cilju zaštite penzionera/umirovljenika u Federaciji. Parlament je dužan, shodno Programu mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera/umirovljenika u FBiH – usvojiti odluku kojom obavezuje Vladu da djeluje u cilju zaštite penzionera, uz obavezu da ne potpisuje nikakve sporazume ili memorandume koji će rezultirati smanjenjem penzija i ugrožavanjem statusa penzionera, istaknuto je u zahtjevu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića.