09. novembar 2004.

u povodu zahtjeva Sindikata BiH da se na narednoj sjednici Parlamenta FBiH razmatra Prijedlog zakona o kontroli ugovora zaključenih u postupku privatizacije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač zakona o reviziji privatizacije, na osnovu kojeg je u saglasnosti sa Sindikatom BiH federalna Vlada izradila zakon o kontroli ugovora zaključenih u postupku privatizacije, uputio je predsjedavajućem Parlamenta zahtjev da se navedeni zakon razmatra kao prijedlog, kako bi se ispoštovao zahtjev Sindikata BiH.

Vlada i Sindikat su usaglasili stavove zakona o reviziji privatizacije, te je neophodno ispoštovati zahtjev Sindikata BiH da se zakon razmatra kao prijedlog, obzirom da je Parlament u martu tekuće godine, nakon razmatranja Nacrta zakona – usvojio Zaključak kojim se Vlada zadužuje da dostavi Parlamentu prijedlog zakona. Ogroman broj obespravljenih radnika koji su opljačkani u procesu privatizacije, obavezuje Parlament na efikasno djelovanje u cilju vraćanja otete radničke imovine, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.